Tom 14

					Pokaż  Tom 14

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktor Naukowy Tomu: Danuta Piróg, Wiktor Osuch

Kraków 2020

ISSN 2084-5456
DOI 10.24917/20845456.14

Opublikowane: 2020-12-15

Redakcja tomu

Wstęp

Artykuły

Spis treści