Archiwum

 • Tom 18

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 18

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Agnieszka Świętek

  Kraków 2022

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.18

 • Tom 17

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 17

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Anna Winiarczyk-Raźniak

  Kraków 2021

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.17

 • Tom 16

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 16

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Kamila Ziółkowska-Weiss

  Kraków 2021

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.16

 • Tom 15

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 15

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Anna Winiarczyk-Raźniak

  Kraków 2020

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.15

 • Tom 14

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Danuta Piróg, Wiktor Osuch

  Kraków 2020

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.14

 • Tom 13

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 13

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Kamila Ziółkowska-Weiss

  Kraków 2019

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.13

 • Tom 12

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 12

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Danuta Piróg i Wiktor Osuch

  Kraków 2018

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.12

 • Tom 11

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 11

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Michał Żemła

  Kraków 2017

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.11

 • Tom 10

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Sławomir Kurek

  Kraków 2016

  ISSN 2084-5456
  DOI 10.24917/20845456.10

 • Tom 9

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Mariola Tracz i Bożena Wójtowicz

  Kraków 2015

  ISSN 2084-5456

 • Tom 8

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 8

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Agnieszka Kwiatek-Sołtys

  Kraków 2015

  ISSN 2084-5456

 • Tom 7

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 7

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Bożena Wójtowicz i Wiktor Osuch

  Kraków 2014

  ISSN 2084-5456

 • Tom 6

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 6

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Bożena Wójtowicz i Wiktor Osuch

  Kraków 2014

  ISSN 2084-5456

 • Tom 5

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Sławomir Kurek i Tomasz Rachwał

  Kraków 2014

  ISSN 2084-5456

 • Tom 4

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 4

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Mariola Tracz i Danuta Piróg

  Kraków 2013

  ISSN 2084–5456

 • Tom 3

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktorzy Naukowi Tomu: Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwał

  Kraków 2012

  ISSN 2084–5456

 • Tom 2

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 2

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Witold Wilczyński

  Kraków 2011

  ISSN 2084–5456

 • Tom 1

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 1

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Redaktor Naukowy Tomu: Wanda Wilczyńska - Michalik

  Kraków 2010

  ISSN 1689-9903

1-25 z 37