Tom 13

					Pokaż  Tom 13

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 13

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktor Naukowy Tomu: Kamila Ziółkowska-Weiss

Kraków 2019

ISSN 2084-5456
DOI 10.24917/20845456.13

Opublikowane: 2019-12-30

Redakcja tomu

Artykuły