Tom 2

					Pokaż  Tom 2

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 2

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktor Naukowy Tomu: Witold Wilczyński

Kraków 2011

ISSN 2084–5456

Opublikowane: 2011-01-01