Tom 3

					Pokaż  Tom 3

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktorzy Naukowi Tomu: Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwał

Kraków 2012

ISSN 2084–5456

Opublikowane: 2012-02-25