Tom 1

					Pokaż  Tom 1

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktor Naukowy Tomu: Wanda Wilczyńska - Michalik

Kraków 2010

ISSN 1689-9903

Opublikowane: 2010-01-01

Artykuły