Tom 5

					Pokaż  Tom 5

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktorzy Naukowi Tomu: Sławomir Kurek i Tomasz Rachwał

Kraków 2014

ISSN 2084-5456

Opublikowane: 2014-01-01