Tom 4

					Pokaż  Tom 4

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 4

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Redaktorzy Naukowi Tomu: Mariola Tracz i Danuta Piróg

Kraków 2013

ISSN 2084–5456

Opublikowane: 2013-01-01

Artykuły