Plogging – ekotrend w rekreacji w opinii studentów

Autor

  • Magdalena Kwiek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.18.8

Abstrakt

Trendy związane z dbałością o środowisko, ochroną przyrody i propagowaniem ekologicznych rozwiązań w życiu codziennym coraz częściej widoczne są również w turystyce i rekreacji. Jednym z popularniejszych wśród biegaczy jest plogging, czyli połączenie biegania i zbierania śmieci. Na świecie oraz w Polsce odbywa się coraz więcej ploggingowych imprez, a w mediach społecznościowych tworzy się coraz więcej lokalnych grup ploggingowych. Wśród 158 studentów Turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było poznanie opinii na temat stanu wiedzy studentów dotyczącej ploggingu, jego popularności i przydatności w Polsce, a także ocena niektórych zachowań badanych osób związanych z dbałością o otoczenie. Niewielka grupa badanych słyszała wcześniej o idei ploggingu. Większość studentów uważa plogging za bardzo dobrą inicjatywę, lecz niewielka tylko część przyłączyłaby się do tego typu aktywności. Znaczna część studentów nie zbiera śmieci pozostawionych przez innych, a za zły stan czystości terenów rekreacyjnych winią m.in. zbyt małą dostępność koszy na śmieci oraz niski stan świadomości społecznej.

Bibliografia

Adamski, P., Ciapała, S. (2016). Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka i turystyka zrównoważona – problemy klasyfikacyjne. Folia Turistica, 40/16, 9–26.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska. Warszawa 2012.

Czym jest zero waste? – kolejna moda? Czy działanie na rzecz środowiska? https://zero‑waste.pl [dostęp: 02.02. 2022].

Dębski, M., Borkowska‑Niszczota, M. (2020). Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z. Turyzm, 2, 45–53.

Frączkiewicz, M. (2017). Śmieci modne, czyli wykorzystanie produktów ekologicznych i recyclingowych w modzie i designie. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 17, 127–145. Gipara recykling. https://giparawear.com/page/gipara‑recycling [dostęp: 01. 02.

.

Gralak, K., Kacprzak, M. (2021). Trendy i kierunki rozwoju agroturystyki w kontekście ekonomii doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kamińska, M. (2017). Gospodarka współdzielenia w Polsce – rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie. Quarterly Journal, 3 (22), 165–177.

Klepacka‑Dunajko, I., Kałuża, H. (2015). Agro‑ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce. Europa Regionum, 24, 21–28.

Kłos, L. (2015). Świadomość ekologiczna Polaków – przegląd badań. Studia i Prace WNEIZ US, 42/2, 35–44.

Kocot, A. (2021). Wiedza ekologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. V Międzynarodowa konferencja naukowo‑praktyczna: Kształcenie i kształtowanie konkurencyjności profesjonalistów w warunkach integracji europejskiej. Ukraina, Mukaczewo

–22 maja 2021.

Korst, A. (2012). The Zero‑Waste Lifestyle: Live Well by Throwing Away Less. Ten Speed Press USA.

Krupa, J. (2014). Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój. Zeszyty naukowe. Turystyka i rekreacja, 1(13), 5–23.

Plogging. Ekologiczne bieganie. http://www.ekocentryczka.pl/2021/07/plogging‑ekologiczne‑bieganie.html [dostęp: 12. 12 2021]

Plogging – jak połączyć bieganie z dbaniem o środowisko? https://www.magazynbieganie.pl/plogging‑jak‑polaczyc‑bieganie‑z‑dbaniem‑o‑srodowisko/ [dostęp.: 13. 12.

.

PLogging Team: biegaMy dla czystej Polski! https://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy‑swiat/plogging‑team‑biegamy‑dla‑czystej‑polski [dostęp: 25. 01.2022].

Plogging – wejdź na nowy poziom joggingu! https://sklep.jack‑wolfskin.pl/blog/plogging [dostęp: 14. 01.2022].

Sofronov, B. (2018). Millennials: a new trend for the tourism industry. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 3, 109–122.

Sport i ekologia – czyli jak być aktywnym w stylu zero waste https://lifemanagerka.pl/2019/06/sport‑zero‑waste [dostęp: 12. 02. 2022].

Strumińska‑Doktór, A. (2006). Droga do świadomości ekologicznej. Studia Ecologiae et Bioethicae, 4, 427–438.

Śmiechowska, M., Newerli‑Guz J., Kąkol J. (2009). Journal of Research and Application in Agriculture Engineering, 54(4).

Wasyluk, P., Kucner, A. (2020). Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego. Turystyka Kulturowa, 1, 28–43.

Woś, B. (2009). Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 115–122.

Żarczyńska‑Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415.

Żuryński, R. (2014). Organizacja wielkoformatowych imprez sportowych przy uwzględnieniu orientacji ekologistycznej. Nauki o Zarzadzaniu, 18, 111–125.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły