Społeczne starzenie się w kontekście bezpieczeństwa społecznego

Autor

  • Monika Zawartka

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.20.5

Słowa kluczowe:

starość, starzenie się, społeczeństwo, bezpieczeństwo

Abstrakt

Mówiąc o starzeniu się społeczeństw, można postawić dwa pytania. Pierwsze z nich odnosi się do postrzegania, czyli w jakich kategoriach rozpatrywać starzenie się społeczeństw. W kategorii kwestii społecznej czy problemu społecznego? Drugie pytanie dotyczy skutków starzenia się społeczeństw. Jest to związane z koniecznością zamian w wielu obszarach życia społecznego, tak aby dostosować je do osób starszych. Nie chodzi wyłącznie o obszary, które częściej są kojarzone z osobami starszymi jak wsparcie społeczne czy zdrowotne. Ale wszelkie pozostałe aspekty życia społecznego, z których seniorzy korzystają. Odnieść się tu należy zarówno do rynku pracy, który w dalszym ciągu stanowi dla osób starszych istotny aspekt ich życia, warunków mieszkaniowych, a także udziału w kulturze, rekreacji czy edukacji. Odrębnym zagadnieniem staje się kwestia bezpieczeństwa osób starszych w społeczeństwie. Wskazane aspekty z jednej strony odnoszą się do działań podejmowanych w ramach polityki społecznej i socjologicznych teorii starzenia się, a z drugiej w sposób istotny wpływają na jakość życia osób starszych.

Bibliografia

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i S‑ka, Poznań 2004,

Halicki J., Społeczne teorie starzenia się, [w:] Zostawić ślad na ziemi, (red.) M. Halicka, J. Halicki, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, 2006,

Kuypers J.A., Bengtson L.V., Social breakdown and competence: A model of normal aging. Human development, vol. 16, 1973

Szukalski P.: Aktywność zawodowa. W: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. Poznań 2012,

Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Kancelaria Senatu, Warszawa, 2011

Turner J., Helms D., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999

Pobrania

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Artykuły