Atrakcyjność turystyczna jeziora Como

Autor

  • Agata Sedlak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.18.11

Abstrakt

Atrakcyjność turystyczna konkretnego miejsca, regionu, czy innego obszaru wynika z liczby, jakości oraz różnorodności oferowanych tam dóbr i usług. Pojęcie to stanowi podstawę wszelkiej aktywności turystycznej, wpływając na natężenie ruchu turystycznego i determinując kierunki oraz wybory turystów. Celem autorki niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań ankietowych oraz analizy materiałów wtórnych, odnoszących się do atrakcyjności turystycznej jeziora Como. Akwen ten jest postrzegany jako atrakcyjny ze względu na krajobraz, który tworzy jezioro i otaczające go najwyższe pasmo Europy - Alpy. Położenie w Lombardii najbogatszym regionie Włoch, sprzyja rozwojowi turystyki nad jeziorem ze względu na dobre zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną. Najbardziej atrakcyjnymi destynacjami pod względem rozwiniętej funkcji turystycznej są Como i Bellagio, oferujące dobrze rozwiniętą bazę noclegową.

Bibliografia

Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, (2/1).

Cichocka, I., Krupa, J. (2017). Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 38, 115-132.

Czerwiński, J. (2007). Podstawy turystyki. Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”.

Duda-Gromada, K. (2009). Turystyka jeziorna - nowa forma turystyki. Prace i Studia Geograficzne, 42, 89-101.

Gołembski, G., (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.

Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 87, 157-170.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. PWe, Warszawa, 74.

Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulczyk, S. (2014). Atrakcyjność turystyczna krajobrazu-przykłady podejścia systemowego. Turystyka kulturowa, 4, 6-15.

Kurek, W. (2008). Turystyka. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurek, W. (2012). Regiony turystyczne świata, cz. 1. Warszawa: PWN.

Makowski, J. (2018). Geografia fizyczna świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

National Geographic Traveller (2022, 14 października). Pozyskano z: https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/jezioro-como-uwielbiaja-gwiazdy-wlosi-i-turysci-na-czym-polega-fenomen-tego-miejsca

Rogalewski, O. (1967). Zagospodarowanie turystyczne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia Ekonomicznego. Dyrekcja Wrocławska.

Wikipedia (2022, 18 października). Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como

Wikipedia (2022, 25 października). Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Como

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły