Turystyka sentymentalna Polonii chicagowskiej w Małopolsce i na Podkarpaciu

Autor

  • Jakub Pypeć Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.18.9

Abstrakt

W Stanach Zjednoczonych Ameryki żyje około 10 mln osób pochodzenia polskiego i narodowości polskiej. W tej licznej społeczności rozwijał się specyficzny rodzaj turystyki - turystyka sentymentalna, czyli odwiedzanie miejsc związanych z własną rodziną. Niniejszy artykuł stanowi streszczenie pracy licencjackiej pt. Turystyka sentymentalna Polonii chicagowskiej w Małopolsce i na Podkarpaciu, obronionej w 2022 r. w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem autora było przedstawienie problemów związanych ze zjawiskiem turystyki sentymentalnej Polonii, szczególnie naprzykładzie Polonii chicagowskiej, odwiedzającej południowo-wschodnią Polskę. Dane zostały uzyskane poprzez rozpowszechnienie formularza ankietowego wśród Polonii i osób polskiego pochodzenia, zamieszkujących Chicago. Wyniki potwierdzają fakt zainteresowania Polonii swoim pochodzeniem, poszukiwania przodków i podtrzymywania tradycji i więzi z ojczyzną. Chicagowscy Polacy w większości znają swoje korzenie, co daje im poczucie tożsamości w wielokulturowym społeczeństwie.

Bibliografia

Fortuna‑Marek, A. (2014). Dziesięć lat Drewnianych Kościołów Południowej Małopolski na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ochrona Zabytków, 2, 139–153.

Lodzińska, E., Wieczorek, W. (2020). Polska niezwykła. Warszawa: Wydawnictwo Demart.

Mika, M. (2012). Turystyka etniczna. W: Kurek W. (red.), Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 216.

Renkiewicz, F. (1973). The Poles in America, 1608–1972: A Chronology and Fact Book. New York: Oceana.

Skulimowska, M. (2018). Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim. Turystyka Kulturowa, 7, 43–61.

Tomczewska‑Popowycz, N. (2016). Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej. Folia Turistica, 40, 47–69.

Ziółkowska‑Weiss, K. (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły