Rola i znaczenie technologii informacyjnych w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli geografii

Autor

  • Bożena Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Geografii

Słowa kluczowe:

dokształcanie nauczycieli, efektywność, kompetencje, kształcenie, technologia informacyjna

Abstrakt

Kształcenie studentów kierunków nauczycielskich z zakresu technologii informacyjnej odgrywa istotną rolę we współczesnym świecie. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, oprócz wzbogacenia efektywności lekcji, przede wszystkim wspomaga proces edukacyjny uczniów. Przedmiot ten ma szczególne znaczenie na studiach o kierunkach nauczycielskich, ponieważ umiejętności nauczyciela z zakresu technologii informacyjnych odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa innowacyjnego. W tym celu zostały przeprowadzona badania dotyczące uzyskanych kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej podczas pracy dydaktycznej i podejmowanych działań przez studentów i nauczycieli geografii. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano opinię nauczycieli co do roli, jaką spełniają technologie informacyjne w procesie nauczania geografii.

Bibliografia

Osiński, Z. (2005). Technologia Informacyjna w edukacji humanistycznej. Łódź: Wyd. MADO.

Paśko, J.R. (2008). Uczelnia – nauczyciel – szkoła a wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania. W: J. Migdałek, M. Zając (red.), Technologie Informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Wyd. IMPULS.

Skrzypa, R., Smołka, J. (2008). Technologie informacyjne w nauczaniu – studia podyplomowe doskonalące nauczycieli. W: J. Migdałek, M. Zając (red.), Technologie Informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Wyd. IMPULS.

Sysło, M. (2002). Przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej – stan, wyzwania, propozycje, przykłady dobrej praktyki. W: B. Kędzierska, J. Migdałek (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej. Kraków: Wyd. RABID.

Zawisza, W. (2006) Czy potrzebna nam jest metodyka kształcenia multimedialnego? W: J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków: Wyd. Naukowe AP.

Materiały źródłowe:

Karta kursu z przedmiotu technologia informacyjna, 2012/2013, geografia I stopnia. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków.

Karta kursu z przedmiotu technologia informacyjna, 2012/2013, geografia, studia podyplomowe. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków.

Zasoby internetowe:

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, http://www.wsp.krakow.pl/geo/

Podstawa programowa przedmiotu informatyka, IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20070823_3.pdf

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Numer

Dział

Artykuły