Wyzwania rządowe i wzmocnienie finansowe szkolnictwa wyższego w Meksyku

Autor

  • Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
  • Luis Angel Soto de Anda

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.20.4

Słowa kluczowe:

edukacja, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, instytucje szkolnictwa wyższego, państwowe uniwersytety publiczne, Meksyk

Abstrakt

Przydział środków publicznych może zarówno wspierać, jak i utrudniać rozwój edukacji na różnych poziomach w kraju. Niniejsze badanie analizuje kierunek międzynarodowych działań na rzecz edukacji, rolę instytucji szkolnictwa wyższego oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie źródeł finansowania. Tekst omawia edukację jako prawo człowieka oraz mechanizm rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, twórczego i humanistycznego w ramach preceptów społeczno‑politycznych. Analiza skupia się na 13 stanowych publicznych uniwersytetach w Meksyku, badając zmienność budżetową i jej wpływ na studentów i instytucje. Tekst kontrastuje informacje dyskursywne i faktograficzne. Wśród głównych wyników, Meksykańskie szkolnictwo wyższe ma najwyższy przydział budżetu. Jednak
źródła finansowania nie pokrywają w pełni zapotrzebowania obywateli. Wydatki operacyjne obejmują wyposażenie sal lekcyjnych, konserwację budynków oraz wypłaty wynagrodzeń. Stanowią one symboliczną i namacalną inwestycję w talent i rozwój sektora, który historycznie był narażony, a na który rządy powinny się skoncentrować. Podsumowując, konsolidacja szkolnictwa wyższego i jego uniwersytetów musi być zgodna z wymogami krajowymi i międzynarodowymi. Obejmuje to poszerzanie poziomu edukacji, osiąganie
społecznej mobilności w górę oraz poprawę warunków życia Meksykanów, niezależnie od miejsca zamieszkania czy środowiska edukacyjnego.

Bibliografia

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2023). Instituciones de Educación Superior. http://www.anuies.mx/anuies/instituciones‑de‑educacion‑superior/

Banco Mundial (2021). Se requieren medidas urgentes y eficaces para mitigar los impactos de la COVID‑19 en la educación en todo el mundo. https://www.bancomundial.org/es/news/immersive‑story/2021/01/22/urgent‑effective‑action‑

‑required‑to‑quell‑the‑impact‑of‑covid‑19‑on‑education‑worldwide

Banco Mundial (2023). Educación. https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview

Bolívar, L. (2010). El derecho a la educación. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). (52), 191–212. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25566.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2018). Más de 104 millones de niños y de jóvenes –1 de cada 3– no van a la escuela en los países afectados por guerras o desastres naturales. https://www.unicef.org/es/comunicados‑prensa/m%C3%A1s‑

‑de‑104‑millones‑de‑ni%C3%B1os‑y‑de‑j%C3%B3venes‑1‑de‑cada‑3‑no‑van‑la‑escuela‑en‑los#:~:text=Cerca%20de%20303%20millones%20de,escuela%20en%20todo%20el%20mundo.

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (2023). 77% de las Universidades Públicas Estatales muestran irregularidades en el uso de recursos públicos. https://imco.org.mx/77‑de‑las‑universidades‑publicas‑estatales‑muestran‑

‑irregularidades‑en‑el‑uso‑de‑recursos‑publicos/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Censo de Población y Vivienda. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

King, A., Llinas, X., y Améstica, L. (2018). Rankings universitarios como medida de calidad: análisis comparado en Latinoamérica. Revista venezolana de gerencia, 23, 218–237. https://www.redalyc.org/journal/290/29062781013/html/#:~:text=A%20

su%20vez%2C%20el%20ranking,y%20proporci%C3%B3n%20de%20estudiantes%20internacionales.

Meneses, N. (julio de 2023). Así funcionan los ‘rankings’ universitarios internacionales. El País. https://elpais.com/economia/formacion/2023‑07‑07/asi‑funcionan‑los‑rankings‑universitarios‑internacionales.html

Muñoz, H. y Rodríguez, R. (2012). La educación y el futuro de México. En J. Narro, J. Martuscelli y E. Barzana (Coord.), Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional (pp. 59–76). Universidad Nacional Autónoma de México.

Naciones Unidas (octubre de 2023a). Educación superior. https://www.un.org/es/impacto‑acad%C3%A9mico/educaci%C3%B3n‑superior#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20superior%20permite%20a,sus%20comunidades%20y%20

del%20mundo.

Naciones Unidas (octubre de 2023b). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about‑us/universal‑declaration‑of‑human‑rights

Naciones Unidas (octubre de 2023c). Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/#:~:text=M%C3%A1s%20de%20700%20millones%20de,y%20saneamiento%

C%20por%20nombrar%20algunas.

Naranjo A. y Ruso F. (2018). El financiamiento en las instituciones de educación superior: asignaciones gubernamentales vs. autofinanciamiento. Cofin Habana, 12(2), 35–50. http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v12n2/cofin03218.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). El financiamiento de la educación. Conectando recursos y aprendizaje. OCDE.

Poblano, D. (2022). Disparidades entre la matrícula y el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Revista Educación Superior y Sociedad, 34 (1), 773–799. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8843956

Secretaria de Educación Pública (2015). Universidades Públicas Estatales. https://educacionsuperior.sep.gob.mx/publicas_estatales.html

Secretaría de Educación Pública (2019). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 – 2019. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf

Secretaría de Educación Pública (2021). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2020 – 2021. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

Secretaría de Educación Pública (2023). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2022 – 2023. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf

Secretaría de Educación Pública (noviembre de 2023). Plataforma SEP subsidio en transparencia. https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/acerca_del_programa_u006

Sistema de Información Cultural (2023). Universidades. https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=universidad&disciplina&estado_id

Soberanes, J. (2018). La gratuidad de la educación pública en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuestiones constitucionales, (39), 323–343. https://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n39/1405‑9193‑cconst‑39‑323.pdf

Subsecretaría de Educación Superior (noviembre de 2023). Plataforma de transparencia. Rendición de cuentas. https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/2023/subsidio‑ordinario

Universidad de Guadalajara (2014). Plan de Desarrollo Institucional 2014–2030. Construyendo el futuro. Universidad de Guadalajara.

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Artykuły