Zróżnicowanie przestrzenne wiedzy studentów zamieszkujących województwo małopolskie na temat prawidłowego odżywiania

Autor

  • Karol Augustowski
  • Agnieszka Gil

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.20.1

Słowa kluczowe:

świadomość żywieniowa, odżywianie, studenci, woj. małopolskie

Abstrakt

Czas studiów to okres gdy wiele młodych osób wyprowadza się z domów rodzinnych i rozpoczyna własne, dorosłe życie. Wiąże się to z wieloma zmianami w ich dotychczasowym funkcjonowaniu, w tym przede wszystkim w najczęściej samodzielnym (w większym lub mniejszym stopniu) utrzymaniu się, czy choćby przygotowywaniu posiłków. Znajomość zasad prawidłowego żywienia ułatwia podejmowanie wielu wyborów, przez co jakość odżywienia organizmu może być większa lub mniejsza. Badaniami objęto 328 studentów
uczelni krakowskich, mieszkających na obszarze województwa małopolskiego, którym postawiono 15 pytań z zakresu żywienia. Wiedza studentów jest na średnim poziomie, z odsetkiem prawidłowych odpowiedzi na poziomie 55,6%. Nie odnotowano wyraźnego związku pomiędzy lokalizacją powiatu, wielkością miejscowości, a ilością pozytywnych odpowiedzi.

Bibliografia

Bartkowska O., Bartkowski M., (2016), Świadomość żywieniowa młodzieży gimnazjalnej w Komorowie, Zeszyty Naukowe WSKFiT, 11, 69–74

Całyniuk B. , Malczyk A., (2022) Ocena metodą bioimpedancji elektrycznej wybranych parametrów morfologicznych ciała kobiet w wieku od 19 do 26 lat niepodejmujących aktywności fizycznej, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 76, 118–126

Ciborowska H., Ciborowski A. (2021), Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, wyd. 5, ss 720

Flis M., (2022), Fizjologiczne i zdrowotne następstwa diety bezmięsnej – dziczyzna jako alternatywa żywieniowa, Wiadomości Zootechniczne, R. LX (2022), 1–2: 31–42

Gajda‑Konopka M., Lesiów T., (2017), Ocena wiedzy i nawyków żywieniowych u osób aktywnych fizycznie, Nauki Inżynierskie i Technologiczne 2 (25), 9–19

Jarosz M., Bułhak‑Jachymczyk B. (2008) Normy żywienia człowieka. PZWL, Warszawa

Kiciak A., Całyniuk B., Grochowska – Niedworok E., Kardas M., Dul L. (2014) Zachowania żywieniowe młodzieży z województwa śląskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20(3), 296–300

Marczewska, A., Źródlak, M., Sabak‑Huzior, P., Konińska, G., (2021). Celiakia i dieta bezglutenowa: praktyczny poradnik. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Misiarz M., Grochowska‑Niedworok E., Dul L., Wyka J., Malczyk E., Całyniuk B., (2015) Ocena wiedzy żywieniowej studentów PWSZ w Nysie, Bromat. Chem. Toksykol, XLVIII, 3, 457 – 462

Ostachowska‑Gąsior A., Krzeszowska‑Rosiek T., Górska S., (2014), Ocena wiedzy żywieniowej osób o wysokiej aktywności fizycznej uczęszczających do klubów fitness, Probl. Hig. Epidemiol., 95 (4), 969–974

Ponczek D., Olszowy I. (2012) Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii 93(2), 260–268

Renda M., Fischer P., (2010) Diety wegetariańskie dzieci i młodzieży. Pediatria po Dyplomie 14(2), 68–75

Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk. B. (2013) Styl życia studentek kierunków medycznych. Probl. Hig. Epidemiol., 94(2), 247–252.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Artykuły