Modern School Geography and Inquiry Education

Autor

  • Dagmar Popjaková Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Petra Karvánková University of South Bohemia, České Budějovice

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.12.13

Słowa kluczowe:

geography teaching, biology teaching, cross curricular links, inquiry education, teaching activity

Abstrakt

School geography is a subject which has more possibilities to modernize the teaching than other subjects. It is thanks to the interdisciplinary and cross-disciplinary character of the geography science in general. Modern geography could benefit mainly from the cross-curricular links. At the same time it applies modern, but concurrently established and verified concepts as for example inquiry-based education, philosophy for children, global development education or the use of mobile applications et al. The inquiry-based education (IBE) methods deepen pupils’ interest with exploration, they develop their critical thinking and teach them to orientate within the information smog, and they make school and teaching closer to real life. Presented case study is an example of use of the IBE teaching activity at the border geography and biology. The direct and real contact of pupils with the observed animals indicates that this kind of education awakes pupils’ interest in living nature. The teaching activity motivated the pupils to develop affection for animals and to get to know their zoogeographic area of habitat. At the same time, the activity is a perfect example of the so-called “inadvertent learning” (Petty, 2013).

Bibliografia

Annenberg Learner (2014, 30 August). Learning science through inquiry. Retrieved from http://www.learner.org/workshops/inquiry/resources/faq.html

Bauman, P. (2013). Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?: rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Centrum filozofie pro děti.

Bicánová, J. (2015). Náměty na badatelsky orientované vyučování biogeografie ve vzdělávacích programech pro ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Thesis. České Budějovice: Faculty of Education.

Bičík, I. (2009). Zamyšlení nad proměnami českého vzdělávání. Geografické rozhledy 19(2), 24–25.

Buckley, J. (2011a). Thinkers’ games: making thinking physical. Chelmsford: One Slice Books Ltd.

Buckley, J. (2011b). Pocket P4C: getting started with philosophy for children. Chelmsford: One Slice Books Ltd.

Burnie, D., Carke, B., Mound, C.M.L., Parker, S. (2005): Říše zvířat. Praha: Fortuna.

Czesaná, V., Matoušková, Z., Havlíčková, V., Šímová, Z., Kofroňová, O., Lapáček, M., Braňka, J., Žáčková, H. (2009). Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007–2008. Analýza. Část – kvalita lidských zdrojů. Národní observatoř zaměstnání a vzdělání NVF, Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Douglas, T., Brown, J.S. (2011, 5 September). A new culture of learning: cultivating the imagination for a world of constant change. Retrieved from http://www.newcultureoflearning.com/newcultureoflearning.pdf

Eastwell, P. (2009). Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher, 71(5), 263–264. DOI: 10.2307/27669426

EC – European Commission (2004, 5 September) Europe need more scientists. Retrieved from http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/sciprof/pdf/conference_review_en.pdf

Fischer, R. (1997). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál.

GA (2014, 5 September). Geography: the Global Dimension. Geographical Association. Retrieved from http://www.geography.org.uk/projects/globaldimension.

Hammerman, E. L. (2006). Eight Essentials of Inquiry-Based Science, K-8. Thousand Oaks (CA): Corwin Press.

Janík, T., Stuchlíková, I. (2010, 20 September). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32. Retrieved from http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/3/4

Janoušková, S., Novák, J., Maršák, J. (2008). Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagiogicae Universitatis Trnaviensis, Ser. D, Supplementum, 2(12), 129–132.

Jonák, Z. (2004, 15 August). Uplatňování kritického myšlení. Metodický portál: Články http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/119/UPLATNOVANI-KRITICKEHO-MYSLENI.html/

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017). Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: P. Karvánková et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Heidelberg: Springer, 63–86. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_5

McCrory, P. (2011). Developing interest in science through emotional engagement. In: W. Harlen (Ed.), ASE Guide to Primary Science Education. Hatfield: ASE.

Miléřová, J. (2015). Globální rozvojové vzdělávání. Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Praha: FORS.

Nezvalová, D. kol. (2010). Inovace v přírodovědném vzdělávání. Olomouc: ESF, MŠMT ČR.

Osborne, J., Dillon, J. (2008, 10 May). Science Education in Europe: Critical Reflections. Retrieved from: http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.pdf

Papáček, M., (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In: M. Papáček (ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 145–162.

Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Perkins, D. (2008). Making Learning Whole: How Seven Principles of Teaching Can Transform Education. CA: Jossey-Bass.

Rochard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henrikson, H., Hermmo, U. (2007, 5 September). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels, Luxembourg: European Commission. Retrieved from http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/rapportrocardfinal.pdf

Rychnovský, B, (2010). Badatelsky orientované vyučování v biologii a nadání. In: M. Janda, J. Štáva (eds.), Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 85–92.

Stephenson, N. (2007, 7 February). Introduction to Inquiry Based Learning. Retrieved from http://www.teachinquiry.com/index/Introduction.html

Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučovaní. In: M. Papáček (ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 129–135.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-01

Numer

Dział

Artykuły