Główne tendencje zmian w indywidualnym rolnictwie województwa skierniewickiego w latach 1988-1996

Autor

  • Stanisław Kłosowicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

In the article the analysis of direction of changes in private farms activity structure in the process of economy system changes was undertaken. Particular attention was paid to changes in the range of crops (regress in cultivation of vegetables and fodder crops) and decrease in livestock (for example the number of cattle to 75,5% and sheep to 10,5%).

Bibliografia

Dyka S. (1994). Gospodarka rynkowa a przemiany w obsłudze rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-2.

Meredyk K. (1994). Rozwój rolnictwa w warunkach ograniczeń popytowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.

Moskal St., Kotala A. (1994). Drobne gospodarstwa rodzinne na południu Polski wobec nowej sytuacji ekonomicznej. Zagadnienia Ekonomiczne Rolnictwa, nr 4-5.

Urban R. (1995). Procesy dostosowawcze otoczenia rolnictwa do warunków gospodarki rynkowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.

Zgliński W. (1994). Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej. Prace Geograficzne IG PAN, Warszawa.

Pobrania