Ocena atrakcyjności turystycznej wybranych miejscowości nadmorskich w Polsce

Autor

  • Aleksandra Nędza Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Szymon Matlingiewicz

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.18.10

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w wybranych miejscowościach nadmorskich w Polsce w letnim sezonie turystycznym. Podjęto próbę scharakteryzowania głównych cech zagospodarowania przestrzennego miejscowości nadmorskich. Autorzy przedstawili uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, składające się na ich atrakcyjność turystyczną. Dokonano oceny elementów zagospodarowania turystycznego i walorów turystycznych, a także przeanalizowano dokumenty strategiczne dotyczące kierunków rozwoju turystyki na tych obszarach. Wskazano też mocne i słabe elementy tego zagospodarowania, a także zarekomendowano kierunki działań, które należy wprowadzić w celu poprawy obecnej sytuacji.

Bibliografia

Borzykowski, J., Grzegorczyk, I., Walczak, M., (2021). Regionalna geografia fizyczna Polski. Pobrzeże Szczecińskie. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Jażewicz, I., (2009). Rozwój turystyki w miejscowościach nadmorskich środkowego wybrzeża na przykładzie Poddąbia. Słupskie Prace Geograficzne, 6, 45–61.

Kruczek, Z., Kurek, A., Nowacki, M., (2006). Krajoznawstwo: zarys teorii i metodyki. Kraków: Wyd. Proksenia.

Kwiatkowska, D., Marks, E., (2016). Zagospodarowanie turystyczne terenów nadmorskich w Polsce – przykład Helu – Półwyspu Helskiego, Sopotu i Ustki. Zeszyty Naukowe. Turystyka i rekreacja, 1(17), 239–252.

Michalski, T., Sypion‑Dutkowska, N., Szymańska, W., (2017). Kondygnacja dla potrzeb gospodarki budowlanej na warunkach budowy i nadmorskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 37, 101–117.

Rohrscheidt, A., (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wyd. KulTour.

Staszek, W., Kistowski, M., Niecikowski, K., Wiśniewski, P., (2021). Pobrzeże Koszalińskie. W: Richling, A., Solona, J., Macias, A., Balon, J., Borzyszowski, J., Kistowski, M., (red.), Regionalna Geografia Fizyczna Polski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Staszek, W., Kistowski, M., Niecikowski, K., Wiśniewski, P., Borzyszkowski, J., Grzegorczyk, I., (2021). Pobrzeże Gdańskie. W: Richling, A., Solona, J., Macias, A., Balon, J., Borzyszowski, J., Kistowski, M., (red.), Regionalna Geografia Fizyczna Polski. Poznań: Bogucki Wydaw‑

nictwo Naukowe.

Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016–2020+, e‑Infolex sp. z o. o., Ustronie Morskie

Strategia Rozwoju Gminy Władysławowo do roku 2030, 2021, Urząd Gminy Władysławowo, Władysławowo

Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg, Karłowski, M., Kotliński, A., Wołczek, P., Jamróz, N., Kołobrzeg

Strategia Rozwoju Miasta Puck na lata 2021–2030, Urząd Gminy Puck, Puck

Strategia Rozwoju Miasta Ustka do roku 2020, 2011, Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka, Ustka

Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016–2025, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Puck

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły