Proces urbanizacji Meksyku w latach 1950–2020

Autor

  • Mirosław Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Aleksandra Skwarek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.18.5

Abstrakt

Celem autorów było określenie jak przebiegał proces urbanizacji Meksyku w latach 1950-2020. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzenne zmiany w poziomie urbanizacji według regionów i stanów tego kraju. Zbadano także rozwój i przekształcenia sieci miejskiej pod względem przestrzennego zróżnicowania w liczebności i strukturze wielkościowej miast. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w analizowanym okresie miał miejsce boom urbanizacyjny, co potwierdza zarówno wzrost wartości wskaźnika urbanizacji z niecałych 43% w 1950 r. do blisko 79% w 2020 r., jak również 4-krotne z górą zwiększenie liczby miast, z 983 do 4189. Znaczące zmiany dokonały się także w przestrzennym rozkładzie urbanizacji, co przejawiało się głównie w spadku dominacji miasta Meksyk i otaczającego go centralnego regionu w poziomie urbanizacji oraz wskaźnika umiastowienia, co sprawiło, że współczesna sieć miejska tego kraju ma bardziej policentryczny charakter.

Bibliografia

Aboites, L., Loyo, E. (2016). Budowa nowego państwa (1920-1945). W: E. Velásquez García, i. in., Nowa historia Meksyku. Warszawa: PWN, 582-636.

Acosta, J.A.E. (2009). Migration and urbanization in Northwest Mexico’s border cities. Journal of the Southwest, 51(4), 445-455.

Aguilar, A.G., Gaizbord, B. (2001). La distribución espacial de la población. Concentración y dispersión. W: J. Gómez de León Cruses, C.R. Romero (red). La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI. México: Consejo Nacional de Población, Fondo de Cultura Económica, s. 553-604.

Brown, K.W. (2012). A History of Mining in Latin America. From the Colonial Era to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Czerny, M. (1994). Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich - CESLA, Uniwersytet Warszawski.

Czerny, M. (2014). Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Czerny, M., Czerny, A. (2017). Regularny układ przestrzenny miasta latynoamerykańskiego - historia i rozwój. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 6, 19-34. http://dx.doi.org/10.18778/2300-0562.06.01

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). The maquiladora industry impact on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 93-110.

Garciadiego, J., Kuntz Flicker, S. (2016). Rewolucja meksykańska. W: E. Velásquez García, i in., Nowa historia Meksyku. Warszawa: PWN, s. 528-581.

Garza, G. (1999). Global economy, metropolitan dynamics and urban policies in Mexico. Cities, 16(3), 149-170.

Garza, G. (2003). La urbanizacion de Mexico en el siglo XX. Mexico: El Colegio de Mexico.

Garza, G. (2016). The transformation of the urban system in Mexico. W: T. Champion, G. Hugo (red.), New Forms of Urbanization. New York: Routledge, s. 153-170.

Garza, G., Schteingart, M. 2010. Los grandes problemas de Mexico, Desarrollo urbano y regional. Mexico: Colegio de Mexico.

Hardoy, J.E. (1973). Pre-Columbian cities. New York: Walker and Company.

Kuntz Ficker, S., Speckman Guerra, E. (2016). Porfiriat. W: E. Velásquez García, i in., Nowa historia Meksyku. Warszawa: PWN, s. 481-527.

Murillo, D. V. (2016). Urban Indians in a silver city: Zacatecas, Mexico, 1546-1810. Stanford: Stanford University Press.

Olko, J. (2010). Meksyk przed konkwistą. Warszawa: PIW.

Rivera, S. (1994). Desarrollo y urbanización regional en México, 1970-1990. Estudios Demográficos y Urbanos, 9(3), 657-699.

Szymańska, D. (2008). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Unikel, L., Ruiz, C., Garza, G. (1978). El desarrollo urbano de México: diagnostico e implicaciones futuras. México: El Colegio de México.

Velásquez Garcia, E. i inni. (2016). Nowa Historia Meksyku. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wyrobisz, A. (1978). Teoria i praktyka budowy hiszpańskich miast kolonialnych w Ameryce Północnej w XVI-XVIII wieku. Przegląd Historyczny, 69(2), 185-213.

Wójtowicz, M. (2015). Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 7-26.

Wójtowicz, M. (2017). Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(4), 83-102. https://doi.org/10.24917/20801653.314.6

Żuławska, U. (2010). Gospodarcze postulaty rewolucji meksykańskiej a ich realizacja. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, 3-4(69-70), 19-27.

Źródła danych

INEGI (2022). Censos y Conteos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadí-

stica y Geografía - INEGI, Mexico, DF. https://www.inegi.org.mx/programas/

ccpv/2020/default.html

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły