Ogłoszenia

Miło nam poinformować iż nasze czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, w wykazie czasopism naukowych MNiSW opublikowanym w dniu 5 stycznia 2024 roku, otrzymało 20 punktów. Zapraszamy do publikowania.