Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

dr Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

Sekretarz redakcji

dr Anna Winiarczyk-Raźniak, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

mgr Dariusz Nowotnik, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

Redaktorzy statystyczni

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, United Kingdom

dr Jan Szeja, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Sławomir Kurek prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

dr Danuta Piróg, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

dr hab. Tomasz Rachwał prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Mariola Tracz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Polska

dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Polska

dr hab. Witold Wilczyński prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

dr hab. Bożena Wójtowicz prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

dr hab. Michał Żemła prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Przedsiębiorczości, Polska

Redaktor językowy

mgr Zuzanna Czarnecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Lista recenzentów do 2012 (aktualizowana corocznie)

prof. dr hab. Krystyna German, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

dr hab. Jerzy Kitowski prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Slovakia

dr hab. Piotr Pachura prof. PCZ, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Polska

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska

prof. ndzw. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Polska

prof. ndzw. IGiPZ dr hab. Marek Więckowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska

Lista recenzentów 2013/2020

prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Turystyki, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Długosz, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Górka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Polska

dr hab. Jerzy Kitowski prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Slovakia

prof. ndzw. dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. ndzw. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Polska

dr hab. prof. nadzw. UE Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Polska

dr hab. Maria Zofia Pulinowa prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Szromek, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Polska

prof. ndzw. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Polska

dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

Rada programowa

prof. Gideon Biger, Tel-Aviv University, Department of Geography and Human Environment, Israel

prof. Juan Ariel Castillo Cocom, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

prof. dr hab. Zbigniew Długosz, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

prof. dr Ana María Liberali, Uniwersytet w Buenos Aires, Katedra Geografii Ekonomicznej, Argentina

dr hab. Roman Malarz prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Ph.D. Keisuke Matsui, University of Tsukuba, Japan

dr Franciszek Mróz, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

M.Sc. Aleksandar Petrovic, University of Belgrade, Serbia

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Polska

dr hab. Witold Wilczyński prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

dr hab. Bożena Wójtowicz prof. UP, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska

Ph.D. Professor Jiuchen Zhang, Chinese Academy of Sciences in Beijing, Institute for the History of Natural Sciences, China

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska